Bendros pardavimo sąlygos

Bendrosios nuostatos


Šios „Bendros pardavimo sąlygos“ arba "Pirkimo - pardavimo taisyklės" (toliau - Taisyklės) - juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo (toliau - "Jūs, Jūsų, Jums, Jus") ir pardavėjo valdomos e-parduotuvėse wellness-spa.lt. shop.klafs.lt  (toliau - elektroninė parduotuvė, e-paduotuvė, mūsų, mums, mumis, mes") tarpusavio teises, pareigas bei atsakomybę Jums įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje (toliau - parduotuvėje).


Svarbu! Užsakydami prekes mūsų elektroninėje parduotuvėje, Jūs sutinkate su visomis šių Taisyklių sąlygomis ir įsipareigojate jų laikytis.


Naudotis e. parduotuvės paslaugomis turi teisę:


veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;

nepilnamečiai nuo penkiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo uždarbiu ar stipendija;

juridiniai asmenys;

visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

Prekių kainos parduotuvėje yra nurodytos įskaičius mokesčius. Prekių pristatymo kainos neįskaičiuotos.


Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas


Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą(-as) prekę(-es) ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą „Patvirtinti užsakymą“.


Jūsų teisės ir pareigos


Galite pasirinkti ir užsisakyti bet kurią prekę iš parduotuvėje pateikiamų prekių.

Naudodamiesi parduotuvės paslaugomis, sutinkate su šiomis pirkimo - pardavimo sutarties taisyklėmis ir privalote jų laikytis.

Atsakote už užsakymo formoje pateiktų duomenų išsamumą ir teisingumą.

Atsakote už visus veiksmus, atliktus naudojantis elektronine parduotuve.

Privalote priimti užsakytas prekes. Jei Jūs, be svarbių priežasčių atsisakote priimti prekes, Jūs privalote padengti prekių pristatymo išlaidas.

E-parduotuvė neatsako už jokius trečiųjų asmenų veiksmus, kai tokie asmenys, pasinaudoję Jūsų bankininkystės sistema, sudaro pirkimo - pardavimo sutartis pasinaudodami elektroninės parduotuvės paslaugomis.

Jeigu pasikeičia užsakymo formoje pateikti duomenys, jūs privalote nedelsdami mus informuoti.


E-parduotuvės teisės ir pareigos


Esant pagrįstoms aplinkybėms, bet kuriuo metu ir neįspėjus Jūsų laikinai sustabdyti arba nutraukti elektroninės parduotuvės veikimą.

Savo iniciatyva vienašališkai iš dalies arba visiškai pakeisti šias Taisykles, elektroninės parduotuvės veikimo sąlygas.

Susidarius nenumatytoms aplinkybėms, negalėdami Jums pristatyti Jūsų užsakytos prekės, įsipareigojame Jums pasiūlyti analogišką prekę. Jums atsisakius priimti prekės analogą, sumokėtus pinigus grąžinsime, jeigu Jūs padarėte išankstinį apmokėjimą.


Baigiamosios nuostatos


E-parduotuvė pasilieka teisę sustabdyti, savo nuožiūra pildyti, keisti šias Taisykles ir kitus su Taisyklėmis susijusius dokumentus, apie tai Jus informuodama elektroninėje parduotuvėje. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t.y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami parduotuvės sistemoje.

Jei e. parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklalapius, e-parduotuvė neatsakinga už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklalapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

Jeigu Jūs nesutinkate su nauja Taisyklių redakcija, daliniais papildymais, pakeitimais, Jūs turite teisę jų atsisakyti, su sąlyga, kad Jūs prarandate teisę naudotis mūsų elektroninės parduotuvės paslaugomis.

Jei po Taisyklių pakeitimo Jūs ir toliau naudojatės parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Jūs sutinkate su nauja Taisyklių redakcija, daliniais pakeitimais ar papildymais.

Šioms Taisyklėms taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi kilę ginčytini klausimai sprendžiami tarpusavio susitarimu. Susitarimo nepasiekus - Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.